شخصیت زن در شاهنامه

       ما در شاهنامه با دو دسته ی کلی و مشخص از زنان رو به رو هستیم. یک دسته زنانی هستند که در حضیض ذلت و خواری زندگی می کنند و جز شر و بدی چیزی از آنان عاید دیگران نمی شود. در مقابل، دسته ی دیگر که تعدادشان به مراتب بیش تر است، زنانی هستند که با هنرمندی و خردمندی خود، موجبات اقتدار خانواده را و تربیت صحیح فرزندان را فراهم می کردند. در شاهنامه نام زنان زیادی را می بینیم؛ از جمله: فرانک، تهمینه، رودابه، سودابه، گردآفرید، فرنگیس، منیژه، همای چهرزاد و ... . از این میان گاه زنانی ظهور می کنند که با همت و شجاعت و فداکاری، نسلی را از نابودی نجات می دادند و یکه و تنها، نسل پاک خود را حفظ می کردند. یکی از عوامل مهم در تربیت فرزندان، مادران هستند.هر گاه بزرگان خانواده ای به مهارت و هنرمندی مادر برای تربیت فرزند، اطمینان داشتند، تربیت کودک را به او واگذار می کردند و اگر نه، تربیت فرزند را به عهده ی مربی شایسته ی دیگری می گذاشتند. در ادامه، به معرفی بعضی از زنان مذکور در شاهنامه می پردازیم و خصوصیات و ویژگی ها مهم هر یک را مختصر بیان می کنیم:

گردآفرید : او دختر گژ دهم است. او زنی پهلوان و شجاع است. در تمام شاهنامه بعد از بانو گشسپ، زنی را مانند او شجاع و جنگجو نمی یابیم. هنگامی که سهراب در راه حمله به ایران به دژ سپید رسید و هجیر، فرمانده ی دژ را شکست داد و به اسارت گرفت. این گردآفرید بود که به جنگ با سهراب شتافت. گردآفرید در آن نبرد از سهراب شکست خورد و اسیر شد، ولی با استفاده از فکر و اندیشه ی خود، موفق به فرار از چنگ سهراب شد. گردآفرید از معدود زنانی است که در کتاب های حماسی، در قالب یک پهلوان جنگجو در آمده و با شجاعت و رشادت در جنگ ها شرکت می کرده و بدون کوچک ترین ترسی، با بزرگ ترین پهلوانان مرد به مبارزه می پرداخته است. در کتب دیگر حماسی نیز، زنانی مشابه گردآفرید خواهیم یافت ولی تعداد آن ها انگشت شمار است.

منیژه :

همای چهرزاد :             در رابطه با این سه شخصیت برجسته ی شاهنامه نیز

سودابه :                                توضیحاتی خواهیم داد.  با ما همراه باشید.

+ نوشته شده توسط امیر اصغری در دوشنبه هفتم خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 13:19 |


Powered By
BLOGFA.COM